• Dokumentų archyvas

  Dokumentų archyvas

  1. E. dokumento nuorašas_Dėl gatvių pavadinimo keitimo
  2. NVSPL tyrimai
  3. 2020 10 13 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  4. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-09-29 d. 18.30 val.
  5. Balsavimo biuletenis raštu 2020-09-29
  6. Finansinis planas 2021 metams
  7. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl Mykolo Lietuvio-Noragiškių g. sankryžos eismo organizavimo
  8. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl suniokoto kelkraščio
  9. Vandens gręžinio bendrosios cheminės analizės rezultatų protokolas
  10. 2020 07 09 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  11. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-06-22 d. 18.30 val.
  12. Balsavimo biuletenis raštu
  13. Revizijos komisijos aktas 2020-06-03 d.
  14. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  15. Statybos leidimo panaikinimas Visorių Sodų 12-oji g. 2, Vilnius
  16. 2020 05 28 Valdybos protokolas
  17. Patikrinimo aktas Nr. sb-0502 dėl galimai melagingo V.Š. skundo
  18. PRAŠYMAS savivaldybei Nr. SBA-0312 dėl Privalomojo nurodymo vykdymo
  19. 2020 03 03 Valdybos Protokolas
  20. Skundas dėl detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti
  21. Rekomendacijos individualiam kompostavimui
  22. Bendrijos dokumentų derinimo ir informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo tvarka
  23. 2019 12 11 Valdybos Protokolas
  24. 2019 11 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  25. Mykolo Lietuvio g. poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA
  26. LGT sprendimas dėl vandens gavybos gręžinio projekto
  27. ESO atsakymas dėl elektros oro linijų keitimo požeminėmis
  28. Balsavimo biuletenis raštu 2019-11-04 d. bendrijos susirinkimui
  29. 2019-10-21 d. susirinkimo protokolas
  30. Aplinkos apsaugos departamentas dėl VSA užterštos teritorijos
  31. 2020 m. biudžeto planas
  32. Valdybos darbo reglamentas
  33. 2019 10 03 Valdybos protokolas
  34. Tvoros pamato apžiūros protokolas
  35. 2019-09-07 valdybos protokolas
  36. Vilniaus m. savivaldybės Sprendimas dėl naujo gręžinio
  37. 2019-07-10 valdybos protokolas
  38. 2019-06-06 d. pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  39. 2014 m. finansų revizijos ataskaita
  40. 2013 m. finansų revizijos ataskaita
  41. 2018 m. finansų revizijos ataskaita
  42. Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  43. Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  44. Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  45. Gelmita sąskaita faktura
  46. Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.
  47. 2018 m finansai revizijos akto projektas
  48. 2019 05 07 valdybos protokolas
  49. Valdybos 2019m. ataskaita
  50. Bendrijos valdybos darbo reglamentas (Atnaujinta)
  51. 2019-05 Balsavimo raštu biuletenis
  52. 2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolai
  53. Sodininkų bendrijos įstatai
  54. Gelmita komercinis pasiūlymas
  55. Gelmita sąskaita faktūra
  56. Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas
  57. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  58. Žvalgybinio gręžinio įrengimas
  59. Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo
  60. 2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas
  61. "Vilniaus Vandenys" prisijungimo sąlygos
  62. 2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  63. 2019 01 31 valdybos protokolas

  Dokumentų archyvas 2018 m.

  1. 2018 10 06 susirinkimo protokolas
  2. 2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  3. 2019 m. finansinis planas
  4. 2018-09-07-valdybos-protokolas
  5. 2018-06-07-valdybos-protokolas
  6. 2018-06-02 pakartotinis visuotinis susirinkimas
  7. 2017 m. finansų revizijos aktas

  Dokumentų archyvas 2014 m. – 2017 m.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“