• Dokumentų archyvas

  Dokumentų archyvas

  1. Finansinis planas 2023 metams
  2. Revizijos komisijos aktas 2021 m.
  3. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita 2021 m.
  4. Baltelio g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  5. Lakajų g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  6. Margio-Norag g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  7. Rubikių g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  8. Lukno g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  9. Kulpio g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  10. 2021_10_20 pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  11. Skelbiamas Visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2021-10-06 d. 18.30 val.
  12. Balsavimo biuletenis raštu 2021-10-06 d.
  13. Finansinis planas 2022 metams
  14. Valdybos protokolas 2021 09 20 nuasmenintas
  15. 2021 08 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  16. VIDAUS TVARKOS TAISYKLES
  17. Revizijos aktas 2020 m
  18. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  19. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS_ Projektas
  20. Balsavimo biuletenis raštu 2021
  21. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2021-07-21 d. 18.30 val.
  22. E. dokumento nuorašas_Dėl gatvių pavadinimo keitimo
  23. NVSPL tyrimai
  24. 2020 10 13 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  25. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-09-29 d. 18.30 val.
  26. Balsavimo biuletenis raštu 2020-09-29
  27. Finansinis planas 2021 metams
  28. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl Mykolo Lietuvio-Noragiškių g. sankryžos eismo organizavimo
  29. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl suniokoto kelkraščio
  30. Vandens gręžinio bendrosios cheminės analizės rezultatų protokolas
  31. 2020 07 09 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  32. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-06-22 d. 18.30 val.
  33. Balsavimo biuletenis raštu
  34. Revizijos komisijos aktas 2020-06-03 d.
  35. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  36. Statybos leidimo panaikinimas Visorių Sodų 12-oji g. 2, Vilnius
  37. 2020 05 28 Valdybos protokolas
  38. Patikrinimo aktas Nr. sb-0502 dėl galimai melagingo V.Š. skundo
  39. PRAŠYMAS savivaldybei Nr. SBA-0312 dėl Privalomojo nurodymo vykdymo
  40. 2020 03 03 Valdybos Protokolas
  41. Skundas dėl detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti
  42. Rekomendacijos individualiam kompostavimui
  43. Bendrijos dokumentų derinimo ir informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo tvarka
  44. 2019 12 11 Valdybos Protokolas
  45. 2019 11 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  46. Mykolo Lietuvio g. poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA
  47. LGT sprendimas dėl vandens gavybos gręžinio projekto
  48. ESO atsakymas dėl elektros oro linijų keitimo požeminėmis
  49. Balsavimo biuletenis raštu 2019-11-04 d. bendrijos susirinkimui
  50. 2019-10-21 d. susirinkimo protokolas
  51. Aplinkos apsaugos departamentas dėl VSA užterštos teritorijos
  52. 2020 m. biudžeto planas
  53. Valdybos darbo reglamentas
  54. 2019 10 03 Valdybos protokolas
  55. Tvoros pamato apžiūros protokolas
  56. 2019-09-07 valdybos protokolas
  57. Vilniaus m. savivaldybės Sprendimas dėl naujo gręžinio
  58. 2019-07-10 valdybos protokolas
  59. 2019-06-06 d. pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  60. 2014 m. finansų revizijos ataskaita
  61. 2013 m. finansų revizijos ataskaita
  62. 2018 m. finansų revizijos ataskaita
  63. Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  64. Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  65. Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  66. Gelmita sąskaita faktura
  67. Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.
  68. 2018 m finansai revizijos akto projektas
  69. 2019 05 07 valdybos protokolas
  70. Valdybos 2019m. ataskaita
  71. Bendrijos valdybos darbo reglamentas (Atnaujinta)
  72. 2019-05 Balsavimo raštu biuletenis
  73. 2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolai
  74. Sodininkų bendrijos įstatai
  75. Gelmita komercinis pasiūlymas
  76. Gelmita sąskaita faktūra
  77. Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas
  78. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  79. Žvalgybinio gręžinio įrengimas
  80. Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo
  81. 2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas
  82. "Vilniaus Vandenys" prisijungimo sąlygos
  83. 2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  84. 2019 01 31 valdybos protokolas

  Dokumentų archyvas 2018 m.

  1. 2018 10 06 susirinkimo protokolas
  2. 2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  3. 2019 m. finansinis planas
  4. 2018-09-07-valdybos-protokolas
  5. 2018-06-07-valdybos-protokolas
  6. 2018-06-02 pakartotinis visuotinis susirinkimas
  7. 2017 m. finansų revizijos aktas

  Dokumentų archyvas 2014 m. – 2017 m.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“