• Dokumentų archyvas

  Dokumentų archyvas

  1. Revizijos aktas 2020 m
  2. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  3. VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ_ Projektas
  4. Balsavimo biuletenis raštu 2021
  5. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2021-07-21 d. 18.30 val.
  6. E. dokumento nuorašas_Dėl gatvių pavadinimo keitimo
  7. NVSPL tyrimai
  8. 2020 10 13 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  9. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-09-29 d. 18.30 val.
  10. Balsavimo biuletenis raštu 2020-09-29
  11. Finansinis planas 2021 metams
  12. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl Mykolo Lietuvio-Noragiškių g. sankryžos eismo organizavimo
  13. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl suniokoto kelkraščio
  14. Vandens gręžinio bendrosios cheminės analizės rezultatų protokolas
  15. 2020 07 09 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  16. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-06-22 d. 18.30 val.
  17. Balsavimo biuletenis raštu
  18. Revizijos komisijos aktas 2020-06-03 d.
  19. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  20. Statybos leidimo panaikinimas Visorių Sodų 12-oji g. 2, Vilnius
  21. 2020 05 28 Valdybos protokolas
  22. Patikrinimo aktas Nr. sb-0502 dėl galimai melagingo V.Š. skundo
  23. PRAŠYMAS savivaldybei Nr. SBA-0312 dėl Privalomojo nurodymo vykdymo
  24. 2020 03 03 Valdybos Protokolas
  25. Skundas dėl detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti
  26. Rekomendacijos individualiam kompostavimui
  27. Bendrijos dokumentų derinimo ir informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo tvarka
  28. 2019 12 11 Valdybos Protokolas
  29. 2019 11 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  30. Mykolo Lietuvio g. poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA
  31. LGT sprendimas dėl vandens gavybos gręžinio projekto
  32. ESO atsakymas dėl elektros oro linijų keitimo požeminėmis
  33. Balsavimo biuletenis raštu 2019-11-04 d. bendrijos susirinkimui
  34. 2019-10-21 d. susirinkimo protokolas
  35. Aplinkos apsaugos departamentas dėl VSA užterštos teritorijos
  36. 2020 m. biudžeto planas
  37. Valdybos darbo reglamentas
  38. 2019 10 03 Valdybos protokolas
  39. Tvoros pamato apžiūros protokolas
  40. 2019-09-07 valdybos protokolas
  41. Vilniaus m. savivaldybės Sprendimas dėl naujo gręžinio
  42. 2019-07-10 valdybos protokolas
  43. 2019-06-06 d. pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  44. 2014 m. finansų revizijos ataskaita
  45. 2013 m. finansų revizijos ataskaita
  46. 2018 m. finansų revizijos ataskaita
  47. Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  48. Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  49. Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  50. Gelmita sąskaita faktura
  51. Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.
  52. 2018 m finansai revizijos akto projektas
  53. 2019 05 07 valdybos protokolas
  54. Valdybos 2019m. ataskaita
  55. Bendrijos valdybos darbo reglamentas (Atnaujinta)
  56. 2019-05 Balsavimo raštu biuletenis
  57. 2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolai
  58. Sodininkų bendrijos įstatai
  59. Gelmita komercinis pasiūlymas
  60. Gelmita sąskaita faktūra
  61. Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas
  62. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  63. Žvalgybinio gręžinio įrengimas
  64. Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo
  65. 2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas
  66. "Vilniaus Vandenys" prisijungimo sąlygos
  67. 2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  68. 2019 01 31 valdybos protokolas

  Dokumentų archyvas 2018 m.

  1. 2018 10 06 susirinkimo protokolas
  2. 2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  3. 2019 m. finansinis planas
  4. 2018-09-07-valdybos-protokolas
  5. 2018-06-07-valdybos-protokolas
  6. 2018-06-02 pakartotinis visuotinis susirinkimas
  7. 2017 m. finansų revizijos aktas

  Dokumentų archyvas 2014 m. – 2017 m.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“