• Dokumentų archyvas

  Dokumentų archyvas 2019 m.

  1. 2019 11 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  2. Mykolo Lietuvio g. poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA
  3. LGT sprendimas dėl vandens gavybos gręžinio projekto
  4. ESO atsakymas dėl elektros oro linijų keitimo požeminėmis
  5. Balsavimo biuletenis raštu 2019-11-04 d. bendrijos susirinkimui
  6. 2019-10-21 d. susirinkimo protokolas
  7. Aplinkos apsaugos departamentas dėl VSA užterštos teritorijos
  8. 2020 m. biudžeto planas
  9. Valdybos darbo reglamentas
  10. 2019 10 03 Valdybos rotokolas
  11. Tvoros pamato apžiūros protokolas
  12. 2019-09-07 valdybos protokolas
  13. 2014 m. finansų revizijos ataskaita
  14. 2013 m. finansų revizijos ataskaita
  15. 2018 m. finansų revizijos ataskaita
  16. Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  17. Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  18. Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  19. Gelmita sąskaita faktura
  20. Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.
  21. 2018 m finansai revizijos akto projektas
  22. 2019 05 07 valdybos protokolas
  23. Valdybos 2019m. ataskaita
  24. Bendrijos valdybos darbo reglamentas (Atnaujinta)
  25. 2019-05 Balsavimo raštu biuletenis
  26. 2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolai
  27. Sodininkų bendrijos įstatai
  28. Gelmita komercinis pasiūlymas
  29. Gelmita sąskaita faktūra
  30. Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas
  31. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  32. Žvalgybinio gręžinio įrengimas
  33. Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo
  34. 2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas
  35. "Vilniaus Vandenys" prisijungimo sąlygos
  36. 2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  37. 2019 01 31 valdybos protokolas

  Dokumentų archyvas 2018 m.

  1. 2018 10 06 susirinkimo protokolas
  2. 2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  3. 2019 m. finansinis planas
  4. 2018-09-07-valdybos-protokolas
  5. 2018-06-07-valdybos-protokolas
  6. 2018-06-02 pakartotinis visuotinis susirinkimas
  7. 2017 m. finansų revizijos aktas

  Dokumentų archyvas 2014 m. – 2017 m.

 • Visoriai
  3°
  1°
  Tr
  3°
  K
  3°
  Pn
  5°
  Š
 • gruodžio 10 d.
  2019
  Antradienis, 18:35
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“