• Dokumentų archyvas

  Dokumentų archyvas

  1. 2022-06-28 d. pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  2. Balsavimo raštu biuletenis 2022-06-14 d.
  3. Finansinis planas 2023 metams
  4. Revizijos komisijos aktas 2021 m.
  5. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita 2021 m.
  6. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2022-06-14 d. 18 val.
  7. Baltelio g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  8. Lakajų g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  9. Margio-Norag g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  10. Rubikių g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  11. Lukno g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  12. Kulpio g. Projektiniai pasiūlymai_Vilniaus Vandenims
  13. Valdybos susirinkimo protokolas 2021-11-24
  14. 2021_10_20 pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  15. Skelbiamas Visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2021-10-06 d. 18.30 val.
  16. Balsavimo biuletenis raštu 2021-10-06 d.
  17. Finansinis planas 2022 metams
  18. Valdybos protokolas 2021 09 20 nuasmenintas
  19. 2021 08 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  20. VIDAUS TVARKOS TAISYKLES
  21. Revizijos aktas 2020 m
  22. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  23. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS_ Projektas
  24. Balsavimo biuletenis raštu 2021
  25. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2021-07-21 d. 18.30 val.
  26. E. dokumento nuorašas_Dėl gatvių pavadinimo keitimo
  27. NVSPL tyrimai
  28. 2020 10 13 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  29. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-09-29 d. 18.30 val.
  30. Balsavimo biuletenis raštu 2020-09-29
  31. Finansinis planas 2021 metams
  32. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl Mykolo Lietuvio-Noragiškių g. sankryžos eismo organizavimo
  33. Vilniaus m. savivaldybės atsakymas dėl suniokoto kelkraščio
  34. Vandens gręžinio bendrosios cheminės analizės rezultatų protokolas
  35. 2020 07 09 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  36. Skelbiamas visuotinis s.b. Aušra narių susirinkimas 2020-06-22 d. 18.30 val.
  37. Balsavimo biuletenis raštu
  38. Revizijos komisijos aktas 2020-06-03 d.
  39. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita
  40. Statybos leidimo panaikinimas Visorių Sodų 12-oji g. 2, Vilnius
  41. 2020 05 28 Valdybos protokolas
  42. Patikrinimo aktas Nr. sb-0502 dėl galimai melagingo V.Š. skundo
  43. PRAŠYMAS savivaldybei Nr. SBA-0312 dėl Privalomojo nurodymo vykdymo
  44. 2020 03 03 Valdybos Protokolas
  45. Skundas dėl detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti
  46. Rekomendacijos individualiam kompostavimui
  47. Bendrijos dokumentų derinimo ir informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo tvarka
  48. 2019-12-11-Valdybos-Protokolas
  49. 2019 11 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  50. Mykolo Lietuvio g. poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA
  51. LGT sprendimas dėl vandens gavybos gręžinio projekto
  52. ESO atsakymas dėl elektros oro linijų keitimo požeminėmis
  53. Balsavimo biuletenis raštu 2019-11-04 d. bendrijos susirinkimui
  54. 2019-10-21 d. susirinkimo protokolas
  55. Aplinkos apsaugos departamentas dėl VSA užterštos teritorijos
  56. 2020 m. biudžeto planas
  57. Valdybos darbo reglamentas
  58. 2019 10 03 Valdybos protokolas
  59. Tvoros pamato apžiūros protokolas
  60. 2019-09-07 valdybos protokolas
  61. Vilniaus m. savivaldybės Sprendimas dėl naujo gręžinio
  62. 2019-07-10 valdybos protokolas
  63. 2019-06-06 d. pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  64. 2014 m. finansų revizijos ataskaita
  65. 2013 m. finansų revizijos ataskaita
  66. 2018 m. finansų revizijos ataskaita
  67. Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  68. Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  69. Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  70. Gelmita sąskaita faktura
  71. Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.
  72. 2018 m finansai revizijos akto projektas
  73. 2019 05 07 valdybos protokolas
  74. Valdybos 2019m. ataskaita
  75. Bendrijos valdybos darbo reglamentas (Atnaujinta)
  76. 2019-05 Balsavimo raštu biuletenis
  77. 2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolai
  78. Sodininkų bendrijos įstatai
  79. Gelmita komercinis pasiūlymas
  80. Gelmita sąskaita faktūra
  81. Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas
  82. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  83. Žvalgybinio gręžinio įrengimas
  84. Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo
  85. 2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas
  86. "Vilniaus Vandenys" prisijungimo sąlygos
  87. 2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  88. 2019 01 31 valdybos protokolas

  Dokumentų archyvas 2018 m.

  1. 2018 10 06 susirinkimo protokolas
  2. 2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  3. 2019 m. finansinis planas
  4. 2018-09-07-valdybos-protokolas
  5. 2018-06-07-valdybos-protokolas
  6. 2018-06-02 pakartotinis visuotinis susirinkimas
  7. 2017 m. finansų revizijos aktas

  Dokumentų archyvas 2014 m. – 2017 m.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“