• Dokumentų archyvas

  Dokumentų archyvas 2019 m.

  1. Skundas dėl detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti
  2. 2019 11 04 pakartotinio visuotinio susirinkimo Protokolas
  3. Mykolo Lietuvio g. poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA
  4. LGT sprendimas dėl vandens gavybos gręžinio projekto
  5. ESO atsakymas dėl elektros oro linijų keitimo požeminėmis
  6. Balsavimo biuletenis raštu 2019-11-04 d. bendrijos susirinkimui
  7. 2019-10-21 d. susirinkimo protokolas
  8. Aplinkos apsaugos departamentas dėl VSA užterštos teritorijos
  9. 2020 m. biudžeto planas
  10. Valdybos darbo reglamentas
  11. 2019 10 03 Valdybos protokolas
  12. Tvoros pamato apžiūros protokolas
  13. 2019-09-07 valdybos protokolas
  14. 2019-06-06 d. pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  15. 2014 m. finansų revizijos ataskaita
  16. 2013 m. finansų revizijos ataskaita
  17. 2018 m. finansų revizijos ataskaita
  18. Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  19. Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  20. Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  21. Gelmita sąskaita faktura
  22. Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.
  23. 2018 m finansai revizijos akto projektas
  24. 2019 05 07 valdybos protokolas
  25. Valdybos 2019m. ataskaita
  26. Bendrijos valdybos darbo reglamentas (Atnaujinta)
  27. 2019-05 Balsavimo raštu biuletenis
  28. 2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolai
  29. Sodininkų bendrijos įstatai
  30. Gelmita komercinis pasiūlymas
  31. Gelmita sąskaita faktūra
  32. Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas
  33. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  34. Žvalgybinio gręžinio įrengimas
  35. Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo
  36. 2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas
  37. "Vilniaus Vandenys" prisijungimo sąlygos
  38. 2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  39. 2019 01 31 valdybos protokolas

  Dokumentų archyvas 2018 m.

  1. 2018 10 06 susirinkimo protokolas
  2. 2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  3. 2019 m. finansinis planas
  4. 2018-09-07-valdybos-protokolas
  5. 2018-06-07-valdybos-protokolas
  6. 2018-06-02 pakartotinis visuotinis susirinkimas
  7. 2017 m. finansų revizijos aktas

  Dokumentų archyvas 2014 m. – 2017 m.

 • Visoriai
  15°
  18°
  Tr
  16°
  K
  15°
  Pn
  19°
  Š
 • gegužės 26 d.
  2020
  Antradienis, 10:08
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“