• Įvyko pakartotinis SB Aušra narių susirinkimas

  Įvyko pakartotinis SB Aušra narių susirinkimas

  2023 m. rugsėjo 28 d. 18:30 val. įvyko pakartotinis SB Aušra narių susirinkimas.
  Balsų dauguma patvirtinta bendrijos valdybos ataskaita už 2022 metus, bendrijos revizijos komisijos aktas už 2022 metus, finansinis planas 2024 metams, mėnesinis 306 eur per mėnesį atlyginimas bendrijos buhalterei. Bendrijos nariai aktyviai diskutavo apie tai, kaip gyvename ir apie tai, kaip norime gyventi ateinančiais metais, teikė siūlymus efektyvinti bendrijos veiklai.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“