• Šaukiamas neeilinis visuotinis susirinkimas

  2022 m. spalio 31 d. 18:30 val. skelbiamas neeilinis visuotinis s.b. „Aušra“ narių susirinkimas Visorių Sodų g. 18, Vilnius, prie bendrijos kontoros. Dienotvarkėje bus svarstomi šie klausimai:
  1. Bendrijos gręžinio vandens tiekimo mokesčio pakeitimas dėl padidėjusių sąnaudų už elektros energiją.
  2. Metinio mokesčio nustatymas sodininkams, turintiems lauko baseiną bendrijos teritorijoje.
  *** Su savimi prašome turėti asmens dokumentą
  Nesurinkus kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks 2022 m. Lapkričio 15 d. 18:30 val. Balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.sb-ausra.lt bei trečiadieniais bendrijos kontoroje 16-18 val. Visorių Sodų g. 18, Vilnius.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“