• Greitis

    Greitis
    3 pretenzijos, 3 skambučiai, 5 mėnesiai laukimo ir – UAB ITELSIS technika žaibu atlėkė į Lakajų gatvę.
    Pagal pareikalavimą atvežė skaldos, sutankino gruntą, sutvarkė sudarkytą kelio ruožą.
    Ir suskubk tu man šitaip… Ar nesuvargote nuo lėkimo, nuo skubos ir nepaprasto operatyvumo?
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“