• Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

  Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

  2021 m. spalio 6 d. 18:30 val. skelbiamas visuotinis s.b. „Aušra“ narių susirinkimas Visorių Sodų g. 18, Vilnius, prie bendrijos kontoros.
  Dienotvarkėje bus svarstomi šie klausimai:
  1. Bendrijos nario mokesčio keitimas.
  2. Bendrijos finansinio plano tvirtinimas 2022 metams.
  3. Visuotinių bendrijos narių susirinkimų periodiškumo keitimas
  4.  Naujų narių priėmimas.
  5.  Einamieji klausimai.

  Nesurinkus kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks 2021 m. spalio 20 d. 18:30 val.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“