• Įvyko visuotinis bendrijos narių susirinkimas

  Įvyko visuotinis bendrijos narių susirinkimas

  2021-08-04 d. susirinkimo metu patvirtinti nutarimai:

  1. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita.

  2.Bendrijos valdybos veiklos ataskaita.

  3. Lukno, Rubikių, Margio, Lakajų, Baltelio, Kulpio gatvių prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

  4.Vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos projekto sąnaudos.

  5. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės.

  Susirinkimas vyko sklandžiai, konstruktyviai, konfliktuojančių ir visada viskuo nepatenkintų asmenų neužfiksuota.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“