• Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

  Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

  2020-10-13 įvyko pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Susirinkime vienbalsiai nuspręsta:
  – patvirtinti bendrijos finansinį planą 2021 metams,
  – įgalioti atsakingą asmenį  bendrijos reitingavimui pagal UAB Vilniaus Vandenys metodiką Visorių Sodų 2, 6, 7, 9, 10, 11 gatvių prisijungimui prie kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų,
  – teikti siūlymą Vilniaus m. savivaldybei pakeisti visus bendrijos gatvių pavadinimus.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“