• Triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 metams

  Triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 metams

  Gruodžio 4 d. dalyvavau VILNIAUS m. savivaldybės posėdyje dėl TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ plano 2019-2023 metams, kurio metu įteikiau prašymą suprojektuoti tinkamas apsaugos priemones nuo taršos ir triukšmo vykdant Mykolo Lietuvio gatvės detalaus planavimo tvirtinimo procesą.
  UAB “R.A.C.H.E.L Consulting” atliko nepriklausomą triukšmo tyrimą, kuriame nustatyta, kad triukšmo lygis Mykolo Lietuvio gatvėje bus viršytas visais paros laikotarpiais, ko pasekoje potencialus viršnorminis triukšmas bus kenksmingas žmonių sveikatai ir aplinkai.
  Žinau, kad esame veikli bendruomenė, aktyviai dalyvaujanti miesto planavime, tad biurokratai, nesitikėkite ramybės projektuodami neramius sprendinius garsiosios s.b. “Aušra” pašonėje.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“