• Naujienų archyvas – 2016-05-10–2019-06-06

  2019-06-06
  2019 m. birželio 6 d. s.b. „Aušra“ visuotiniame narių susirinkime išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, valdyba ir revizijos komisija.


  2019-06-03
  Informuojame, kad užbaigėme pirmąjį kvartalinių tinklų plėtros finansavimo reitingavimo etapą.
  Jūsų atstovaujamo objekto „Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Aušra““ objekto reitingo eilė Nr. 18. Daugiau informacijos apie 2019 m. kvartalinių tinklų reitingavimą ir reitingo eilę galite rasti UAB „Vilniaus vandenys“ tinklalapyje: https://www.vv.lt/lt/news/index.php?ELEMENT_ID=27603


  2019-05-30
  Kokiu atstumu iki kaimyno sklypo ribos galima sodinti augalus:
  https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/nutare-kiek-metru-iki-kaimyno-sklypo-negalima-sodinti-augalu-uz-pazeidimus-numate-ir-baudas.d?id=81304768&fbclid=IwAR0sLbRIfo5eAdg6RjSkHXKwJlxi_uep7XriGQXx3iLjdTRhw1m1IJ8HviE


  2019-05-30
  Įkelti papildomi dokumentai:
  2014 m. finansų revizijos ataskaita
  2013 m. finansų revizijos ataskaita


  2019-05-25
  Įkelti papildomi dokumentai:
  2018 m. finansų revizijos ataskaita
  Dėl Noragiškių gatvės rekonstrukcijos
  Dėl požeminės atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo
  Dėl kelio dangos remonto Visorių sodų gatvėje
  Gelmita sąskaita faktura


  2019-05-25
  Įkelti papildomi dokumentai:
  Del žiedinės sankryžos įrengimo Noragiškių g.


  2019-05-23
  Atsižvelgiant į vieno nario prašymą, siūlome balsavimą raštu atlikti ir registruotu paštu.
  Registruotus laiškus galite siųsti adresu Visorių sodų 14-oji g. 10, Vilnius. Balsavimo biuletenių falsifikavimui užkirsti, prašome biuletenyje įrašyti balsuojančio asmens (būtinai bendrijos nario) telefono numerį, kad susirinkimo organizatoriai, galėtų įsitikinti balsuojančio asmens raštu tapatybe.
  Tačiau negalime garantuoti, kad šiuo adresu gyvenantys žmonės tuos laiškus priims ir juos perduos bendrijos susirinkimo organizatoriams. Viskas priklausys tik nuo jų geros valios. Situacija tokia, kad bendrijos juridinis adresas liko nepakitęs nuo Įstatų įregistravimo 2006 m. rugsėjo 13d. kai tuometinis bendrijos valdybos pirmininkas suteikė savo sklypo adresą. Pasikeitus sklypo savininkams bendrijos registracijos adresas nebuvo pakeistas, nes Vilniaus m. savivaldybė atsisakė, grįsdama, kad bendrija neturi sklypo su statiniu, o sklypams be statinių adresai nesuteikiami.


  2019-05-22
  Atnaujintas kandidatų į valbybos narius sąrašas:
  Juozas Aleksandravičius, Mindaugas Kukaitis, Tadas Jurgaitis, Linas Šeškevičius, Rimas Ivaška, Nerijus Vasiliauskas, Mindaugas Butkus, Saulius Staponkus, Jurgita Žvirgždienė, Vaidas Šimanskas, Algis Ramanauskas, Romas Apulskis, Darius Šinkūnas, Audrius Gelžinis
  Taip pat įkeltas 2018m. finansinės ataskaitos projektas


  2019-05-21
  Į svetainę įkelti nauji dokumentai:
  2019 05 07 valdybos protokolas
  Valdybos 2019m. ataskaita
  S.b. Ausra Valdybos darbo reglamentas (ATNAUJINTA)


  2019-05-20
  Sveiki,Iki šios dienos turiu pareiškusių norą kandidatuoti į Bendrijos valdybą. Kaip minėjau dabartinė valdyba neatsisako dirbti ir sutinka tęsti darbą panaudojant įgytą patirtį. Prie šio sąrašo prisideda dar trys bendrijos nariai.
  Taigi turime tokį sąrašą:
  Juozas Aleksandravičius, Mindaugas Kukaitis, Tadas Jurgaitis, Linas Šeškevičius, Rimas Ivaška, Nerijus Vasiliauskas, Mindaugas Butkus, Saulius Staponkus, Jurgita Žvirgždienė, Vaidas Šimanskas.
  Kandidatų sąrašą dar galime papildyti, pakanka norinčiųjų raštiško prašymo pateikto el.paštu info@sb-ausra.lt.
  Prašome rekomenduoti narius galinčius kompetetingai dirbti revizijos komisijoje.
  Tuo pačiu primenu, kad dar yra nesumokėjųsių tikslinio 150,- eurų mokesčio bendrijos naujo gręžinio įrengimui. Prašau, kuo skubiau atlikti mokėjimus. Ateinantį penktadienį rangovai žada paleisti gręžinį į eksploataciją.
  Gražios dienos,

  Valdybos pirmininkas
  Juozas Aleksandravičius


  2019-05-16
  Sveiki gerbiamieji,

  Rinkimų atmosfera mus supa iš visų pusių. Neaplenkė ji ir mūsų bendrijos. Kad susirinkimo metu nekiltų nereikalingų aistrų, iš anksto pranešu rinkimų tvarką, apsvarstytą ir patvirtintą valdybos posėdyje.
  1. Kandidatų sąrašas yra sudaromas iki š.m. gegužės 23d. pateikus laisvos formos prašymą el.paštu info@sb-ausra.lt arba bendrijos kontoroje trečiadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val.
  2. Visų kandidatų vardai ir pavardės bus skelbiamos bendrijos internetiniame tinklapyje www.sb-ausra.lt
  3. Balsavimas raštu vykdomas sekančia tvarka:
  – užpildytas balsavimo raštu biuletenis, su jį pildžiusiojo asmens parašu įdedamas į užklijuojamą voką;
  – voką be jokio užrašo turi pristatyti tik jį užpildęs asmuo į bendrijos kontorą iki š.m. birželio 03d. Kontoros darbo laikas iki minėto laikotarpio bus trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val.
  – balsavimo raštu biuletenis galios tik tuo atveju, jei jis bus įregistruotas biuletenių registracijos žurnale, patvirtinus jį įteikusio ir jį registruojančio asmenų parašais.
  – vokus su balsavimo raštu biuleteniais, visuotinio susirinkimo dieną, atplėšia ir patikrina visuotinio susirinkimo skaičiavimo komisija. Reikalavimus atitinkančius biuletenius susirinkimo sekretorius įrašo į visuotinio susirinkimo protokolą.

  Noriu atkreipti visų bendrijos narių dėmesį, kad renkate valdybą tam, kad ji toliau vykdytų darbus susijusius su mūsų bendrijos gyvenimo kokybės gerinimu. Šaukti, kad aš galiu ir daryti yra ne tas pat.
  Vykdome visus įmanomus projektus išnaudojant pagal galimybes minimalų bendrijos biudžetą. Valstybinės institucijos kol kas atmetė bendrijos oficialius prašymus dėl eismo sutvarkymo Noragiškių g., dėl Visorių sodų g. kelio remonto, buvo atmestas ir gatvių apšvietimo, nuotekų, asfaltavimo projektai. Tik dėka asmeninio (neoficialaus) bendravimo su bendrijos nariais ir tam tikrų institucijų atsakingais darbuotojais, šiuos projektus pavyko įgyvendinti.
  Todėl norėtųsi matyti naujoje valdyboje veiklos žmones, o ne garsiai šaukiančius populistus. Ataskaitą apie valdybos nuveiktus darbus gausite artimiausiu metu el.paštu, ji taip pat bus patalpinta bendrijos internetinėje svetainėje.

  Atsisiųsti balsavimo biuletenį.
  Pagarbiai,
  Valdybos pirmininkas
  Juozas Aleksandravičius


  2019-05-15
  Į svetainę įkelti nauji dokumentai:
  2015-10-18 pakartotinio susirinkimo protokolo: 1, 2, 3 dalys
  Sodininkų bendrijos įstatai: 1, 2, 3, 4 dalys
  Gelmita komercinis pasiūlymas
  Gelmita sąskaita faktūra
  Gelmita atliktų darbų perdavimo aktas


  2019-05-10
  Sveiki, Kadangi esamos valdybos kadencija baigiasi, privalome išsirinkti naują valdybą, kurią sudaro 7 nariai. Nesant galimybei dalyvauti visuotiniame susirinkime galima balsuoti ir raštu.
  Norintys balsuoti raštu, bendrijos nariai privalo užpildyti balsavimo biuetenį (jo forma bus pateikta artimiausiu metu, suderinus su teisininku) ir pateikti jį bendrijos finansininkei arba valdybos pirmininkui, ne vėliau gegužės d. užklijuotame voke. Tuo pačiu prašau susipažinti su Bendrijos valdybos reglamentu dėl kurio taip pat turėsime balsuoti.

  Pagarbiai,
  Juozas Aleksandravičius
  2019.05.23 SB Visuotinis 1


  2019-05-07
  Pastarosiomis dienomis laikinai buvo neišvežtos atliekos dėl to, kad suplyšo maišas. Kol kas, kol gausime naują maišą yra pastatyti antžeminiai konteineriai.

  Didelis prašymas bendrijos nariams nemesti maišuose paslėptų statybinių atliekų, geležies atliekų, medinių detalių į konteinerį. Būtent dėl šios priežasties maišas ir suplyšo. Naują turėsime prikti iš bendrijos lėšų.

  Pagarbiai,
  Valdybos pirmininkas,
  Juozas Aleksandravičius


  2019-05-07
  Sveiki gerbiamieji, Kaip dauguma pastebėjote, Noragiškių gatvėje vyksta kapitaliniai darbai. Darbų apimtis tikrai didelė, nes iki to gatvės danga buvo paklota nesilaikant jokių kelio dangos įrengimo taisyklių.
  Rangovai, nudrožę asfalto dangą rado:
  Asfalto sluoksinis plonesnis, nei reikalingas pagal reikalavimus.
  Lietaus kanalizacija įrengta, tačiau kažkodėl buvo palaidota.
  Netinkamas skaldos, smėlio sluoksnio paklotas.
  Bus atliekami darbai:

  Pilnai nudrožta sena asfalto danga.
  Nukastas grunto sluoksnis.
  Naujai pakloti smėlio ir skaldos pagrindai.
  Atnaujinta lietaus kanalizacija.
  Sustatyti nauji bordiūrai.
  Paklotas nujas asfaltas.
  Rangovų prašymu prašau pakančiai reaguoti į didelio masto atliekamus darbus.

  P.S. žemiau galite susipažinti su elektros kabelių perkėlimo po žeme ESO išduotomis sąlygomis. Artimiausiame visuotiniame susirinkime šį klausimą turėsime apsvarstyti ir priimti atitinkamus sprendimus.

  Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos
  Grąžios likusios dienos,
  Valdybos pirmininkas
  Juozas Aleksandravičius


  2019-05-01
  Sveiki,
  Kaip pastebėjote dingo vandens tiekimas. Įvyko avarinis gedimas elektros skydinėje Visorių sodų gatvėje. Avarinės tarnybos informuotos, laukiame jų veiksmų.


  2019-04-30
  Laba diena,
  Kreipiuosi į visus bendrijos narius su prašymu atkreipti dėmesį į protingą vandens vartojimą.
  Pastarąjį savaitgalį ir šiomis dienomis labai padidėjo vandens vartojimas ir atsirado jo trūkumas. Kai kurie bendrijos nariai vėl be saiko laisto vejas naudodami automatinius vandens purškiklius, kai kurie laisto gatves, kad mažiau dūlkėtų kelias. O yra ir tokių, kurie pila vandenį į talpas ir veža jį kažkur (tikriausiai statyboms kitoje vietoje).
  Artimiausiomis dienomis bus organizuojamas bendrijos valdybos posėdis, kuriame svarstysime tokį neatsakingą vandens vartojimą. Darbuotojai sudarinės sąrašą pagal faktą, teiksime neatsakingų vandens vartotojų sąrašus ir pasiūlymus, kaip su jais susitarti, svarstymui bendrijos visuotiniame susirinkime.
  Naujo gręžinio įrengimas vykdomas. Jau sumontuota šachta, vamzdynai, viskas paruošta siurblio ir valdymo įrangos montavimui. Liko nuspręsti koks siurblys ir dažnio keitiklis mums tinkamiausi. Vyksta esamos įrangos analizė ir svarstomos galimybės kuo optimaliau sureguliuoti vandens tiekimą iš naujo gręžinio.
  Tikimės, kad kelių savaičių bėgyje jau naudosimės nauju gręžiniu.
  Tačiau noriu pabrėžti, kad beveik nemokamo vandens besaikis ir neprotingas naudojimas turės daug įtakos vandens spaudimo sumažėjimui ir netgi visiško vandens neturėjimui viršutiniuose sklypuose Visorių sodų g., Visorių sodų 15-oje, 13-oje, 12-oje, 14-oje, 11-oje, 2-oje ir 3-ioje gatvėse.
  Vejos laistymą prašome nukelti į vėlų vakarą arba nustatyti naktinį režimą. Apie kaimynų besaikį vandens vartojimą prašau pranešti tiesiai man tel.869946890 arba el.p. juozas@dileksa.lt

  Pagarbiai,
  Valdybos pirmininkas,
  Juozas Aleksandravičius


  2019-04-19
  INFORMACIJA SB AUŠRA NARIAMS DĖL NARIO MOKESČIO

  Nuo 2019-01-01 d. metinį nario mokestį sudaro:
  Nario mokestis po 0,07 eur už 1 m2 turimo žemės sklypo (0,07 eur dauginama iš turimo sklypo ploto kvadratiniais metrais ir suapvalinamas iki sveiko skaičiaus) Mokestis už nuolatinį vandenį 17 eur negyvenantiems ir 34 eur pastoviai gyvenantiems sodininkams Mokestis už šiukšlių aikštelės priežiūrą 10 eur negyvenantiems sodininkams ir 20 eur. pastoviai gyvenantiems bendrijos nariams. Mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos
  Pavedimu į A.S. LT26 7300 0100 0248 2788, bankas Swedbank
  Grynais bendrijos namelyje trečiadieniais nuo 16 iki 19 val.
  Kilus klausimams prašome skambinti tel. 8680 46556 arba rašyti el.paštu:
  davanala@gmail.com


  2019-04-12
  Sveiki bendrijos nariai,
  Vadovaujantis praėjųsių metų bendrijos visuotinio susirinkimo nutarimu šiandien pradėti naujo vandens gręžinio įrengimo darbai.
  Kol kas vykdomas žvalgybinis gręžinys, vandens horizonto paieška, jei vandens kiekis bus pakankamas, po to bus ruošiamas gręžinio techninis projektas, tikrinama vandens kokybė ir rengiamas gręžinio pasas, registravimas LGT. Smulkesnė informacija rasite čia.
  Tuo pačiu noriu paraginti namų gyvūnų (šunų ir kačių) savininkus, kad visiems privaloma laikytis gyvūnų laikymo taisyklių Viniaus mieste. Nutirpus sniegui visi, kas vaikšto pėsčiomis pastei, kad šių taisyklių mes mielieji nesilaikome. Visos pakelės apterštos šunų ir kačių fekalijomis.
  Gerbkime visų mūsų gyvenimo kokybę, surinkime į maišelius tai, ką gyvūnai palieka po savęs. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jūsų katės/ai neišmokinti atlikti gamtinius reikalus tam specialité skirtose dėžėse teršia kaimynų sklypus, daržus ir šiltnamius.

  Nesinorėtų kreiptis pagalbos į ekologinę policiją šiais klausimais. Esame puikūs žmonės, geranoriški kaimynai ir mokame tvarkytis patys. Tik reikia šiek tiek pasistengti.

  Pagarbiai,

  Valdybos pirmininkas,
  Juozas Aleksandravičius


  2019-04-12
  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  Žvalgybinio gręžinio įrengims


  2019-04-10
  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  Paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo


  2019-03-22
  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  2019 03 17 Neeilinio susirinkimo protokolas


  2019-03-01
  Prisijungimo sąlygas galite rasti čia.
  Gis schema. Schemą galite parsisiųsti čia.
  Gis schema


  2019-02-13
  2019 m. Vasario 23d. 11.00 val. kviečiame visus į s/b „Aušra“ narių neeilinį visuotinį susirinkimą. Susirinkimo vieta prie bendrijos kontoros Visorių sodų g. 22
  Dienotvarkėje bus svarstomas šis klausimas:
  1. Dėl SB Aušra Visorių sodų 2-osios, 6-osios, 7-osios, 9-osios, 10-osios ir 11-osios gatvių prijungimo prie UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką“.
  2. Dėl įgaliojimų suteikimo.

  Su savimi prašome turėti asmens dokumentą.
  S/b „Aušra“ valdyba


  2019-02-13

  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  2019 02 13 ESO dėl oro linijų
  2019 01 31 valdybos protokolas


  2019-01-31
  Dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų projektavimo ir įrengimo SB “Aušra”
  Visorių sodų 2-je, 6-oje, 7-oje, 9-oje, 10-oje ir 11-oje gatvėse.

  UAB “Vilniaus Vandenys” finansuoja magistralinių/ kvartalinių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą Vilniaus miesto, bei rajonų teritorijose ir kviečia gyventojus teikti paraiškas kovo 1-29 d.
  Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, „Vilniaus vandenims“ turi pateikti paraišką bei projektinius pasiūlymus ar techninį projektą su statybos leidimu. Su paraiškomis pateikti projektiniai pasiūlymai ar techniniai projektai, atsižvelgiant į prisijungti ketinančių namų ūkių skaičių, tinklų ilgį bei siurblinių skaičių, yra vertinami ir reitinguojami, siekiant kuo efektyviau panaudoti investicijas. Techninį projektą su statybos leidimu pateikusių pareiškėjų infrastruktūros objektas, atsižvelgiant į pačių gyventojų investicijas, vertinant įgauna aukštesnį reitingą.

  Šiuo tikslu skelbiamas aukščiau minėtų gatvių gyventojų susirinkimas.
  Susirinkimo data: 2019 vasario mėn. 07d. 18.30 val. prie bendrijos kontoros.

  Kviečiu aktyviai dalyvauti susirinkime.

  SB Aušra valdybos pirmininkas
  Juozas Aleksandravičius


  2018-11-07

  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  2018 10 06 Susirinkimo protokolas


  2018-09-19
  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  2018 m. bendrijos narių mokesčiai
  Primename, kad Rugsėjo 22 d. 12.00 val. vyks visuotinis susirinkimas. Visus kviečiame aktyviai dalyvauti.


  2018-09-16
  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  2019 m. finansinis planas
  2018-09-07 valdybos protokolas
  Atsiprašome, kad dėl techninių nesklandumų internetinis puslapis nebuvo laikinai atnaujinamas.


  2018-06-14
  Gerbiami SB ”AUŠRA” gyvenvietės gyventojai,
  Kviečiame Jus atvykti į susirinkimą dėl vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, klojimo SB “Aušra” gyvenvietėje organizacinių klausimų. Susirinkimas vyks birželio 15 dieną 18.00 val. Bendrijos buveinėje (Visorių sodų g. 18). Prašome atkreipti dėmesį tik tų gatvių gyventojus ir sodininkus, kurios yra paminėtos žemiau.
  Pagrindinės gatvės, kuriose bus klojami tinklai: Visorių sodų 12-oji g.; Visorių sodų 13-oji g.; Visorių sodų 14-oji g.; Visorių sodų 15-oji g.; Visorių sodų g. Detalesnė informacija bus pateikta susirinkimo metu. Susirinkimo metu ir po jo bus prašoma pateikti informaciją dėl išvadų iš gyvenamųjų namų įgilinimo ir pageidaujamų taškų prie gatvių tinklų prisijungimo vietų. Susirinkimą organizuoja UAB “Infarstruktūros inžinerija”. Kontaktai informacijai: Inž. Justas Simonaitis tel.: 865037062
  Prašome dalyvauti susirinkime ir informuoti kaimynus


  2018-06-14
  Į svetainę įkelti papildomi dokumentai:
  2018-06-02 pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas
  2017 m. finansinės revizijos aktas
  Dokumentus galite parsisiųsti nuspaudę ant aukščiau esančių dokumentų pavadinimų.


  2018-06-08
  Grerbiamieji, Vykdydami bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimus bendrijos valdyba ir iniciatyvinė grupė sprendžia vandens trūkumo problemą.
  Vakar vykusiame bendrame posėdyje priimtas nutarimas, nuo kurio vykdymo priklausys, kaip greitai normalizuosis vandens tiekimas visose gatvėse. Protokolą galite parsisiųsti žemiau. Mokėjimus reikia atlikti iki š.m. Liepos 01 d. grynais bendrijos finansininkei arba pavedimu į bendrijos sąskaitą LT26 7300 0100 0248 2788 AB Swedbank.

  Tuo pačiu prašau siųsti man informaciją apie kaimynus, neūkiškai naudojančius vandenį, klabėsiuosi su jais raginsiu taupyti. Deja yra ir tokių, kurie išveža vandenį iš bendrijos komerciniais tikslais naudoja į statybų versle.

  Karštuoju metu prašau nenaudoti laistymo sistemų, užsukite kranus, tomis valandomis, kai jums vanduo netiekiamas.

  Primenu, kad vanduo tiekaimas Visorių sodų 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 gatvėms biomes valandomis: 9.00-12.00; 15.00-18.00; 21.00-23.00. Kitts gatvėms atitinkamai iki 9.00; 12.00-15.00; 18.00-21.00 ir po 23.00.

  Pagarbiai,
  S/B Aušra valdybos pirmininkas
  Juozas Aleksandravičius


  2018-06-07 Valdybos protokolas
  2017 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. kviečiame visus į s. b. „Aušra“ narių visuotinį-pakartotinį susirinkimą.

  Susirinkimo vieta prie bendrijos kontoros Visorių sodų g.
  Dienotvarkėje bus svarstomi šie klausimai:
  1. 2018 m. bendrijos finansinio plano tvirtinimas.
  2. Einamieji klausimai.
  Su savimi prašome turėti asmens dokumentą.
  Norintys balsuoti raštu, bendrijos nariai privalo susipažinti su 2018 m. finansinio plano projektu ir pateikti jį bendrijos finansininkei arba valdybos pirmininkui, ne vėliau

  rugsėjo 11 d. užklijuotame voke.
  S. b. „Aušra“ valdyba
  Sodininkų bendrijos „Aušra“ 2018 m. finansinis planas
  G4S LIETUVA KOMERCINIS PASIŪLYMAS SB AUŠRA

  Sodininkų bendrija “Aušra” 2017 m. finansinis planas
  Sodininkų bendrija “Aušra” pakartotinio bendrijos narių susirinkimo protokolas
  Vandens bendrosios cheminės analizės rezultatai


  2016 m.Spalio 07 d.18.00 val. įvyks visuotinis s/b „Aušra“ narių susirinkimas

  Dienotvarkėje bus svarstomi šie klausimai:
  Bendrijos 2017 metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Dėl mokesčių keitimo.
  Einamieji klausimai.
  Susirinkimui neįvykus pakartotinis susirinkimas įvyks 2016 m. Spalio 22 d. 12.00 val. Primename, kad bendrijos nariai, negalintys atvykti į visuotinį susirinkimą, turi teisę balsuoti raštu. Susipažinti su teikiama balsavimui informacija ir gauti balsavimo biuletenius galima trečiadieniais 16.00-19.00 val ir ketvirtadieniais 09.00-11.00 val. iki 2016.10.03d


  2017 metų biudžetas

  „Bendrija ir Noragiškių gatvės iniciatyvinė grupė, siekdama išvengti tranzito Noragiškių gatvėje pasiekė unikalų rezultatą – vienpusio eismo atkarpą Noragiškių gatvės pabaigoje. Reikia pastebėti, jog šiuo metu dažniausi pažeidėjai yra patys bendrijos gyventojai . Visos bendrijos vardu, kviečiame bendrijos bendruomenę būti sąmoningiems, solidariems ir nepažeidinėti KET – nevažiuoti pro “Plytą”. Tolerancijos laikas “priprasti” prie pasikeitusio ženklo (“Plytos”) baigėsi ir policija pradės pažeidėjus realiai bausti (tiek vietoje patruliuojant, tiek pagal nuotraukas iš kameros (išsprendus tech. nesklandumus)). Čia daugiausia informacijos šiuo klausimu turi valdybos narys Nerijus. Suprantame, jog dėl eismo pasikeitimo Noragiškių gatvėje bus ir nepatenkintų mūsų bendrijos narių, todėl reikėtų jiems priminti, paaiškinti, kokią naudą šis eismo pakeitimas davė dabar ir ypač duos ateityje.”


  2016 m.gegužės 27 d. 18.00 val. kviečiame visus į s/b „Aušra“ narių visuotinį ataskaitinį-rinkiminį Pakartotinį Susirinkimą. Susirinkimo vieta prie bendrijos kontoros Visorių sodų g.
  Dienotvarkėje bus svarstomi šie klausimai:

  1. 2015m. bendrijos finansinė ataskaita.
  2. 2015m. bendrijos revizijos komisijos ataskaita.
  3. Dėl bendrijos sklypų pardavimo.
  4. Sodininkų bendrijos “Aušra” valdybos rinkimai.
  5. Sodininkų bendrijos“Aušra” pirmininko rinkimai.
  6. Sodininkų bendrijos”Aušra”revizijos komisijos rinkimai.
  7. Einamieji klausimai.

  Su savimi prašome turėti asmens dokumentą.
  Balsavimo raštu biuletenis
  2016 m. narių mokesčiai
  S/b „Aušra“ valdyba


  2016 m. gegužės 10 d. 18.00 val. įvyks Visuotinis Sodininkų bendrijos “Aušra” susirinkimas. Jam neįvykus, pakartotinis susirinkimas įvyks 2016 m. gegužės 27 d. 18.00 val.

  Susirinkimo darbotvarkė:
  1. 2015 m. bendrijos finansinė ataskaita.
  2. 2015 m. revizijos komisijos ataskaita.
  3. Dėl Bendrijos sklypų pardavimo.
  4. Sodininkų bendrijos “Aušra” valdybos rinkimai.
  5. Sodininkų bendrijos “Aušra” pirmininko rinkimai.
  6. Sodininkų bendrijos “Aušra” revizijos rinkimai.
  7. Einamieji klausimai.

 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“
 • s.b. „Aušra“