• Sodų vandentiekio šuliniai

    Sodų vandentiekio šuliniai

    Iškvietėme specialistus šulinių praplovimui ir valymui. Įranga šuliniuose eilės  metų eigoje užsinešusi iki visiško nematomumo, šuliniai iki pat dangčių užlieti vandeniu, dumblu, primėtyti plytų, nuolaužų ir vaikiškų lėlių kojų.

  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“
  • s.b. „Aušra“